Regulamin sklepu internetowego AlicHOME.pl

Sprzedawca

MARKINF sp. z o. o.
AlicHOME.pl

ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
Polska

NIP: 113 293 14 28
REGON:
366618191
KRS: 0000665042

e-mail obsługa Klienta: sklep@alichome.pl
administrator sklepu: admin@alichome.pl

Dane bankowe:

Idea Bank
Numer rachunku: 54195000012006001732260002
Płatności w sklepie realizowane są poprzez przelewy internetowe za pośrednictwem firmy DOTPAY/

Ogólne warunki

§1 Informacje ogólne

 1. Spółka MARKINF sp. z o. o. prowadzi pod adresem internetowym https://www.alichome.pl sklep internetowy AlicHOME oferujący obrazy, plakaty, druki na płótnie, fotografie i ramy. MARKINF sp. z o. o. będąca właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić towary w ten właśnie sposób.
 2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy MARKINF sp. z o. o. a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między AlicHOME oraz klientem w formie pisemnej (elektroniczne) lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.
 3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, email nr telefonu itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 4. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

§2 Rejestracja użytkowników

 1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru. Klient nie ma prawa żądać dostępu do naszego systemu.
  Każdy Klient zakładając konto musi je potwierdzić klikając w link aktywacyjny, który zostanie wysłany na wskazany w formularzu rejestracji adres email.
  Klient w każdej chwili ma możliwość edytowania swoich danych po zalogowaniu.
  W przypadku zapomnienia hasła możliwość jego odzyskania jest możliwoa poprzez formularz odzyskiwania hasła widocznego w panelu do logowania.
  Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Klient zobowiązuje się do okazania na żądanie kopii dowodu osobistego. Celem uzyskania dostępu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, a w trakcie rezerwacji pamiętać o pełnym i zgodnym z prawdą podaniu danych. Wraz z rejestracją należy wybrać indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika nie powinna naruszać prawa osób trzecich ani innych praw imiennych lub markowych lub po prostu nie powinna naruszać norm dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.
 2. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami. Wpis można anulować w każdej chwili.
 3. W przypadku zmiany danych osobowych należy samodzielnie dokonać ich aktualizacji. Wszelkie zmiany możliwe są dopiero po rejestracji w wersji online w sekcji „Twoje dane".

§3 Zawarcie umowy

 1. Wszystkie produkty oferowanie przez sklep AlicHOME nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). Oferty kupna można składać za pomocą sklepu AlicHOME. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności malowane lub drukowane indywidualnie według zamówień klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie. W przypadku obrazów klient otrzymuje ręcznie malowaną i zgodną z oryginałem kopię wskazanego motywu. W przypadku druków na płótnie klient otrzymuje zgodny z oryginałem druk wskazanego motywu na wybranym przez klienta tle. Nie wszystkie motywy są dostępne jako ręcznie malowane obrazy. Motywy te zostały oznaczone w systemie, wybór opcji ręcznie malowanych obrazów nie jest zatem możliwy.
 2. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.
 3. Obrazy malowane ręcznie są z reguły wykonywane farbami akrylowymi.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą wysłania przez sklep potwierdzenia w postaci automatycznej wiadomości e-mail, zawierającej podsumowanie zamówienia. Zamówienie jest przekazane do realizacji po otrzymaniu zapłaty za zamówienie w całości. W przypadku, gdy zamówienie nie jest opłacone w przeciągu 7 dni zostaje anulowane.
 5. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez MARKINF Sp. z o.o. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie www.alichome.pl
 6. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %) oraz koszty wysyłki.
 7. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§4 Płatność

 1. Płatności za towary należy dokonywać w formie przedpłaty. Zamówienie można opłacić kartą kredytową/Visa, Mastercard, poprzez systemy płatności DOTPAY albo dokonać wpłaty przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto. Kwota płatności pobierana jest w chwili wysłania zamówienia.
 2. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.
 4. MARKINF sp. z o. o. zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
 5. W przypadku, gdy klient zalega z płatnością, zobowiązuje się on do ponoszenia odpowiedzialności za zaniedbania. Nie wyklucza się roszczeń w przypadku zaistnienia dalszej szkody.

§5 Dostawa

 1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, AlicHOME zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.
 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez Sklep pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, o które należy zapytać z wyprzedzeniem.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.alichome.pl
 6. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych, podatków oraz innych opłat, jakie mogą zostać poniesione przy wysyłkach poza Unię Europejską.
 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.
 8. Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.

§6 Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową z AlicHOME
 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować drogą elektroniczną AlicHOME
 3. Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

§7 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

Artgeist sp. z o. o. udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Wszystkie te linki obejmuje zasada: MARKINF sp. z o. o. stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też spółka niniejszym oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na www.alichome.pl jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną
e-mail: sklep@alichome.pl

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

MARKINF Sp. z o.o.
AlicHOME.pl

Ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
email: sklep@alichome.pl

Ja … niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów
1
2

Data zamówienia
Data odbioru
Numer zamówienia

Imię i nazwisko/Nazwa

Adres konsumenta
Adres email

§9 Rękojmia

 1. AlicHOME zobowiązuje się dostarczyć klientowi towar bez wad.
 2. W przypadku wad fizycznych lub prawnych produktów zamówionych w naszym sklepie internetowym www.alichome.pl ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, regulowaną w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
 3. Okres rękojmi wynosi dwa lata od dnia, w którym klient otrzymał dany produkt. W przypadku zakupu rzeczy używanych rękojmia wynosi jeden rok.
 4. Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji dotyczącej błędnej dostawy lub wad towaru telefonicznie lub pisemnie: e-mailem. W niektórych przypadkach klient zostanie poproszony o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia ich złożenia.
 6. AlicHOME nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku produktów oferowanych przez w AlicHOME sklepie internetowym nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również nieznaczne odstępstwa dotyczące formatu nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji. Niniejsze postanowienie nie narusza jednak ustawowego prawa klienta do odstąpienia od umowy.
 7. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec MARKINF sp. z o. o.. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§10 Odstąpienie

 1. AlicHOME ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych.

§11 Karta prezentowa

 1. Karta prezent ma formę pliku pdf do wydruku. Każda karta zawiera następujące informacje: unikalny kod prezentowy, datę ważności karty oraz wysokość kwoty za którą właściciel karty może kupić produkty w sklepie AlicHOME.PL
 2. Wartość karty prezentowej jest zgodna z kwotą za jaką została zakupiona.
 3. Okres ważności karty to 6 miesięcy od dnia zakupu.
 4. Karty, których termin ważności upłynął, nie będą honorowane.
 5. Karta nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. Wydawca karty, sklep AlicHOME nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie karty lub niepoprawne jej użycie.
 7. Karta prezentowa może zostać wykorzystana na zakup dowolnych produktów na stronie www.alichome.pl
 8. Karta prezentowa jest jednorazowego użytku, kwota niewykorzystana przy zakupie nie podlega zwrotowi.
 9. Jeśli wartość zakupionych produktów przewyższa wartość karty prezentowej, klient zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę.
 10. Produkty zakupione przy wykorzystaniu karty prezentowej podlegają zasadom postępowania zawartym w regulaminie sklepu AlicHOME (np. dot. prawa do reklamacji i zwrotu). W przypadku zwrotu produktu zakupionego przez kartę promocyjną, nie zwraca się klientowi gotówki, lecz wydaje się nową kartę prezentową o wartości zwróconego produktu.
 11. Nabywca karty oraz jej właściciel mają obowiązek zapoznać się z regulaminem sklepu AlicHOME oraz dokonywać zakupów według jego zasad.
 12. Karta prezentowa wysyłana jest w formie pdf na wskazany przez klienta adres mailowy oraz jako kopia maila do nabywcy karty.

§12 Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem wiadomości eamil na adres sklep@alichome.pl

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.